Standardside

https://handicap.dk/brugerservice/kontakt-brugerservice/parkeringskort

 

Parkeringskort

DH udsteder parkeringskort til biler

Hvis en parkeringsplads er afmærket med et kørestolssymbol er den reserveret til handicappede bilister. For at benytte pladsen skal man have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Et parkeringskort giver desuden en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling. 

Handicapparkeringskortet

Siden 1. januar 2001 har ansøgere fået tildelt et parkeringskort i plast. Der er foto og underskrift på kortets bagside.

Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden.

 

Hvem kan få handicapparkeringskort?

Kortet udstedes efter ansøgning til:

  • Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.
  • Personer, der af amt/kommune er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – f.eks. Movias handicapkørsel.
  • Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør
    1) evnen til at færdes,
    2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller
    3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.


Parkeringskortet kan ikke udstedes til institutioner. Hvis en insitutionsbus skal kunne parkere på en handicapplads, skal minmum én af passagerne have et parkeringskort.


Ansøgning om handicapparkeringskort

 

Ansøgningen indsendes til DH's Brugerservice. Parkeringskortet koster kr. 425,- -fornyelser kr. 250,-. Kortet er gyldigt i op til 10 år. Når kortet udløber, skal der søges påny.

Du må regne med en vis sagsbehandlingstid, fra vi har modtaget din ansøgning, til du får et svar. 

 

 
 

| Svar

Nyeste kommentarer

10.10 | 17:52

Der skal være noget dokumentation på det
Mvh inge green volder

10.10 | 16:58

Vil det være nok hvis man har et barn på 5 der er nonverbal og er i udredning for sjældent syndrom, at kunne få ledsagerkort?
Han har ingen diagnoser endnu.

16.07 | 14:24

Kære Karin
Hvis du Googler ledsagekort er det et ansøgningsskema du udfylder og husk at få diagnoserne med fra en læge.
Send det afvent
Mvh inge green volder

13.07 | 08:30

Jeg kan ikke se mig ud af, hvordan man får ledsagerkort til børn?