Til voksne og børn

 https://handicap.dk/brugerservice/ledsagekort

Brugerservice udsteder ledsagekort

Udstedelse af nye ledsagekort 

De gamle DSB Ledsagerkort og Børneledsagerkort bliver ikke længere fornyet, og alle skal derfor søge om at komme med i den nye ledsageordning grundet ændringer i optagelseskriterierne.

Hvem kan få et ledsagekort?

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.  

Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. 

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser:

  • Visiteret til et botilbud.
  • Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
  • Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning.
  • Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven.
  • Medlem af Dansk Blindesamfund.

Er man omfattet af et af de nævnte kriterier, vil bevillingen til denne ydelse udgøre en tilstrækkelig dokumentation, når der ansøges om ledsagekort. Opfylder man ikke nogle af ovenstående punkter, skal egen læge udfylde erklæringen på bagsiden af ansøgningsskemaet (side 2), hvorefter det sendes ind til os. 

Ligger du inde med speciallægeerklæringer, der dokumenterer dit behov for en ledsager, sendes disse ind til os sammen med ansøgningen i stedet for oplysninger fra egen læge. Er oplysningerne i speciallægeerklæringen ikke fyldestgørende nok, vil opfølgende spørgsmål og krav til en ny lægeerklæring kunne forekomme.

Medlemmer af Dansk Blindesamfund skal rette henvendelse til Dansk Blindesamfund.

Ansøgning, pris og varighed

Ved ansøgning fremsendes dokumentation sammen med ansøgningsskemaet enten i form af en bevilling til en af de nævnte ordninger, som beskrevet i det forrige eller i form af en lægeerklæring.

Ledsagekortet koster kr. 200,- og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det fornyes ved fremsendelse af et nyt ansøgningsskema. 

Har man et varigt handicap, der ikke medfører ændringer i behovet for ledsagelse, er dokumentation ved fornyelse ikke nødvendig. Dette vil fremgå af dit ledsagekort med en stjerne (*), som vil stå efter udløbsdatoen på kortet. Dette gælder kun for de nye ledsagekort. Har man en varig bevilling, skal man udfylde skemaet ”Fornyelse-varig” og sende det til os. Ved afsendelsen af dette behøves der som nævnt ikke dokumentation for handicap og ledsagebehov.

OBS ! VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT AL POST BLIVER AFSENDT SOM B-POST HERFRA, HVILKET BETYDER, AT DER KAN GÅ OP TIL 4 HVERDAGE, FØR DU HAR DIT BREV FRA BRUGERSERVICE.

 

Det er ikke muligt at forny de gamle DSB ledsagerkort og Børneledsagerkort. Søg derfor om et nyt ledsagekort, hvis det gamle er udløbet.

Gratis medtagelse af ledsager til kulturelle engagementer 

Ledsagekortet giver dig mulighed for flere steder at medtage din ledsager gratis. Dette gælder på en række kulturinstitutioner som fx teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker.

Rabat på offentlig transport til indehaver af ledsagekortet og ledsager

Ledsagekortet giver personer, der er fyldt 13 år rabat på alle bus- og togrejser hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik. Både indehaver af ledsagekortet og en eventuel ledsager rejser på hver sin børnebillet. Ordningen gælder kun ved køb af en enkeltbillet til børnetakst. Rabatten opnås derfor ikke ved køb af klippekort eller månedskort. Det er dog muligt at få et Handicap Rejsekort, hvor der ydes rabat, hvis man rejser uden for myldretiden. Du kan bestille det og læse mere om det på www.rejsekort.dk. 

Rabatten opnås ved rejse med et af følgende selskaber: NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, Movia, Bat, Arriva-tog, Abildschou linje 888, alle lokalbusser, DSB S-tog, DSB Ørresund og Metroselskabet.

Du har ved rejse med ovenstående selskaber mulighed for at benytte togoperatørernes Handicapservice, hvor du bl.a. kan få hjælp til ind- og udstigning.

 

Klage

Ønsker du at klage over et eventuelt afslag på ledsagekort, skal klagen sendes til følgende adresse og  mærk kuverten ”Klagenævnet”:

Danske Handicaporganisationer

Blekinge Boulevard 2.

2630 Taastrup

Herefter vil en uvildig instans behandle klagen.

 

søs 10.10.2022 16:58

Vil det være nok hvis man har et barn på 5 der er nonverbal og er i udredning for sjældent syndrom, at kunne få ledsagerkort?
Han har ingen diagnoser endnu.

Inge green volder 10.10.2022 17:52

Der skal være noget dokumentation på det
Mvh inge green volder

Karin Søkamp 13.07.2022 08:30

Jeg kan ikke se mig ud af, hvordan man får ledsagerkort til børn?

Inge green volder 16.07.2022 14:24

Kære Karin
Hvis du Googler ledsagekort er det et ansøgningsskema du udfylder og husk at få diagnoserne med fra en læge.
Send det afvent
Mvh inge green volder

Morten Greve 08.04.2016 14:44

jeg Morten Greve
vrå ønsker hermed at få et Ledsagerkort
gerne allerede i morgen da jeg skal bruge det fra Mandag formiddag
i Næste uge

Inge volder 08.04.2016 14:54

Det kan man ikke få så hurtigt det tager ca 3-4 uger

Rikke 30.06.2015 08:28

Mit barn har ADHD og jeg har fået et stykke papir fra børnepsyk hvor der står noget med f90 er det nok? Eller skal min læge skrive et brev?
Vh Rikke

inge volder 28.08.2015 18:37

prøv jeg tror det

Lars jespersen 18.02.2015 17:10

Jeres genvej til ansøgningsskema til ledsager kort virker ikke
Send venligst et skema til
INGELISE MADSEN
CSA.
Duedalen 80 5492 Vissenbjerg

inge volder 18.02.2015 17:32

Brugerservice udsteder ledsagekort | Danske Handicaporganisationer
http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagekort/

| Svar

Nyeste kommentarer

10.10 | 17:52

Der skal være noget dokumentation på det
Mvh inge green volder

10.10 | 16:58

Vil det være nok hvis man har et barn på 5 der er nonverbal og er i udredning for sjældent syndrom, at kunne få ledsagerkort?
Han har ingen diagnoser endnu.

16.07 | 14:24

Kære Karin
Hvis du Googler ledsagekort er det et ansøgningsskema du udfylder og husk at få diagnoserne med fra en læge.
Send det afvent
Mvh inge green volder

13.07 | 08:30

Jeg kan ikke se mig ud af, hvordan man får ledsagerkort til børn?