Få nyhedsbrevet

Vil du klage

Vil du klage?

 

Vi behandler klager over afgørelser, som disse myndigheder har truffet:

 • Arbejdsskadestyrelsen
 • De sociale nævn i Statsforvaltningerne
 • Beskæftigelsesankenævnene i Statsforvaltningerne
 • Pensionsstyrelsen
 • Kommunernes Børn og unge-udvalg
 • Arbejdsformidlingerne
 • Jobcentre

 

Hvem kan klage til Ankestyrelsen?

Partene i en sag, som tidligere er afgjort af en af disse myndigheder kan klage til Ankestyrelsen.

 

Parter i en sag er den person og kommune eller forsikringsselskab mv., som afgørelsen vedrører direkte.

 

Ankestyrelsen er sidste administrative klagemulighed. Herefter har du mulighed for at gå videre til domstolene eller ombudsmanden.

 

Det er gratis at klage til os.

 

 

Du skal følge en bestemt klagevejledning og tidsfrister

Hvis du ønsker at klage til Ankestyrelsen, skal du følge den klagevejledning, du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over.

 

 

Indholdet af en klage

Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage, men det er en god idé, at du fortæller hvad du er utilfreds med.

 

En klage skal dog meget gerne indeholde:

 • Dit navn,
 • Adresse, tlf. nr. og mailadresse
 • Dit CPR nr.
 • Navnet på den myndighed, du vil klage over som f.eks. Arbejdsskadestyrelsen eller Det sociale Nævn
 • Gerne sagsnummeret på den sag, der nu er afgjort, og som du vil klage over

Materiale om sagen

Vi indhenter al materiale/akter om din sag fra den myndighed, du vil klage over.

 

Du er velkommen til at vedlægge kopier af relevant materiale, du selv har om sagen, men du får ikke disse kopier tilbage, når vi har behandlet din klagesag. Du kan også sende os nyt materiale, mens vi behandler din sag.

 

Hvordan behandler og afgør vi klager

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig straks et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen og det tilknyttede materiale/akter.

 

 

 

Særligt for klagesager til nævn og udvalg

I et vist omfang er der særlige regler for klager til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og Ligebehandlingsnævnet.

 

 

Lovgrundlag

Ankestyrelsens kompetence til at behandle klagesager fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

 

 

 
 

Afgørelser

www.ast.dk 

| Svar

Nyeste kommentarer

10.10 | 17:52

Der skal være noget dokumentation på det
Mvh inge green volder

10.10 | 16:58

Vil det være nok hvis man har et barn på 5 der er nonverbal og er i udredning for sjældent syndrom, at kunne få ledsagerkort?
Han har ingen diagnoser endnu.

16.07 | 14:24

Kære Karin
Hvis du Googler ledsagekort er det et ansøgningsskema du udfylder og husk at få diagnoserne med fra en læge.
Send det afvent
Mvh inge green volder

13.07 | 08:30

Jeg kan ikke se mig ud af, hvordan man får ledsagerkort til børn?