Standardside

Patentsikkerhed

Mål og opgaver

Mål og opgaver

Opdateret 2. juli 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Dette inkluderer nedenstående opgaver:

 • at føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer
 • at rådgive om smitsomme sygdomme, helbredsforhold ved udstedelse af kørekort, gennemføre retslægelige ligsyn m.m.
 • at udstede autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper omfattende både danske og udenlandske sundhedspersoner.
 • at meddele ret til selvstændigt virke for læger, tandlæger og kiropraktorer
 • at udstede speciallægeanerkendelser til de 38 lægelige specialer samt specialtandlægeanerkendelser til de 2 tandlægespecialer.
 • at varetage den centrale administration af rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrage til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende.
 • at vejlede om rettigheder til sygehjælp i andre lande efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler.
 • CVR-nr.:37105562
 • EAN-nummer:5798000363311
Telefon 
E-mail

Patentsikkerhed

Om patientsikkerhed

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader – utilsigtede hændelser – når patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. En utilsigtet hændelse kan fx være når en patient får forkert medicin.

Utilsigtede hændelser kan ske, når mange mennesker skal arbejde sammen om komplekse opgaver, og sikkerhed ikke er tænkt tilstrækkeligt ind i arbejdsgangene.

Sundhedsvæsenet arbejder systematisk for at forbedre patienternes sikkerhed ved at:

 • Rapportere og analysere de utilsigtede hændelser der sker, for derved at lære af dem og forebygge, at de sker igen
 • Opbygge sikkerhedssystemer og indføre arbejdsgange, der forebygger og fanger utilsigtede hændelser, før de når at skade patienten
 • Udvikle en kultur, hvor man taler åbent om utilsigtede hændelser for at lære af dem
 • Inddrage patienter og pårørende som samarbejdspartnere.

At fremme patientsikkerhed handler ikke om at placere skyld på enkeltpersoner, men om at lære af de utilsigtede hændelser og opbygge systemer, der mindsker risikoen for, at de sker igen.

Fagligt Nyt

Udvalgte videnskabelige artikler og podcasts
Hver måned udvælges artikler og podcasts med udgangspunkt i, om de kan bidrage med viden, der kan understøtte en udvikling og forbedring af det danske sundhedsvæsen. Resumeerne refererer direkte fra de enkelte artikler og bliver ikke fortolket eller perspektiveret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Artiklerne er samlet fra følgende kilder:

Patientsikkerhed i tal

En lang række undersøgelser og opgørelser sætter tal på forskellige aspekter af patientsikkerhed.

Forebyggelige dødsfald på hospital

Siden 1991 er der offentliggjort en række danske og udenlandske undersøgelser, der søger at belyse forekomsten af hospitalsdødsfald, som helt eller delvist skyldes behandlingsrelateret skade. Nogle af undersøgelserne har tillige vurderet, hvor stor en andel af disse dødsfald, der kan anses for forebyggelige.

Ud fra de foreliggende undersøgelser er det Dansk Selskab for Patientsikkerheds vurdering, at antallet af forebyggelige hospitalsdødsfald i Danmark ligge mellem 600 og 1500 årligt.

Undersøgelserne tyder på, at der i alt forekommer mellem 1200 og 3000 dødsfald betinget af skader, opstået under indlæggelse. I ca. halvdelen af tilfældende drejer det sig om komplikationer, som man ikke med den nuværende viden har haft mulighed for at forebygge.

Fejl og skader

9 % af planlagt indlagte, 11 % akut indlagte og 4 % af ambulante patienter oplever, at der sker fejl i deres forløb viser  den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

6-7 % af patienter indlagt på danske sygehuse har en hospitalserhvervet infektion, viser landsprævalensundersøgelsen fra Statens Serum Institut i efteråret 2014.

Siden 2004 har sundhedspersoner haft pligt til at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. I 2011 blev der i alt rapporteret 98.669 utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Fra september 2010 blev patientsikkerhedsordningen udvidet til ud over sygehusvæsenet også at omfatte praksissektoren, den kommunale sundhedssektor, apotekerne og det præhospitale område. Fra september 2011 blev patientsikkerhedsordningen udvidet igen, så patienter og pårørende også kan rapportere en utilsigtet hændelse.

Publikationer

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

DSFP, publikation, dec 2014. I Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde kommer Dansk Selskab for Patientsikkerhed med en række bud på, hvor...

Betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Patientsikkert Sygehus, publikation, 2013. Fejringer af gode resultater og positiv medieomtale kan bruges som en drivkraft for forbedringsprocessen. O...

De pårørendes rolle

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2015. En kvalitativ undersøgelse af, hvad pårørende gør for at være en hjælp og støtte, når deres nærmeste er i behand...

Et kvalitetsprogram – Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet

Patientsikkert Sygehus, publkation, juli 2015. Formålet med denne publikation er at inspirere og støtte topledelse, kliniske ledere og kvalitetsafdeli...

Fokusering af forbedringsarbejdet

DSFP, publikation, april 2015. Metoder til identifikation af kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og prioritering af forbedringsarbejdet. I publik...

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet

DSFP, publikation, 2013. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har – sammen med en række samarbejdspartnere – afprøvet og finpudset metoder, der egner si...

Patientsikkerhed i sundhedsloven

Lov om patientsikkerhed blev enstemmigt vedtaget i Folketinget den 4. juni 2003. Det var den første lov af sin art i verden. Med lov om patientsikkerhed fulgte det nationale rapporteringssystem for rapportering af utilsigtede hændelser.

I 2007 blev lov om patientsikkerhed en del af sundhedsloven. Paragrafferne, der vedrører patientsikkerhed, findes i sundhedslovens kapitel 61.

I 2009 vedtog Folketinget at udvide rapporteringssystemet. Indtil da havde loven kun omfattet sygehusene, men nu skal den kommunale sundhedssektor, praksissektoren, apotekssektoren og den præhospitale indsats (ambulancer mv.) også rapportere fejl og utilsigtede hændelser.

Fra 2011 har også patienter og pårørende adgang til at rapportere hændelser.

Patientombuddet analyserer og videreformidler viden til sundhedsvæsenet på baggrund af de modtagne rapporteringer.

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Links

English translation

The Danish Act on Patient safety

The Danish Health Act was extended in 2010. From this moment all healthcare staff in the primary care shall report to the Danish Patient Safety Database. The law will extend to patients in 2011.

Vibeke Rischel

Vicedirektør

Head of Healthcare Improvement

T

 

23370517

Læs mere her

Patienterstatning

Erstatning for en patientskade

Hvad er en patientskade?

Hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling eller ved brug af medicin, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Hvis du får tilkendt erstatning, vil Patienterstatningen fratrække en egenbetaling på 7.460 kr. (2018 takst) i din erstatning eller godtgørelse, inden udbetalingen af den.

Ordningen gælder stort set al sundhedsfaglig behandling som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp giver.


Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis patientskaden er sket efter den 1. januar 2008, skal du anmelde den senest tre år efter dit kendskab til skaden.

Det vil sige, at de tre år ikke nødvendigvist regnes fra datoen for eksempelvis en operation, men først fra det tidspunkt, hvor du blev klar over eller burde være blevet klar over, at der skete en patientskade ved operationen.

Hvis skaden er sket for mere end 10 år siden, kan du ikke kræve erstatning.

 

Tjek din skade

Her kan du få en umiddelbar vurdering af, om du er påført en patientskade.
Alt hvad du skal gøre er at besvare nogle få spørgsmål.

I testen vil vi bede dig svare på om din skade opfylder nogle helt grundlæggende betingelser for en erstatningssag. Hvis du opfylder betingelserne, vil du blive tilbudt et gratis telefonmøde med en jurist med speciale i personskadeerstatning.

Du skal vide, at resultatet af testen alene kan blive vejledende og den kan ikke erstatte en egentlig juridisk rådgivning.

Testen tager et par minutter.

Spørg advokaten

Sidder du med et spørgsmål. Spørg os og få et hurtigt svar.

Værd at vide om patientskader og erstatning

Før du kan få erstatning for en patientskade, skal Patienterstatningen afgøre, om der er tale om en skade, der er omfattet af lov om klage og erstatningsadgang.

Se filmen om erstatning ved patientskader her

 

Er du i tvivl om, om du kan få erstatning?

Få en gratis vurdering af din sag

 

Mere information om patientskader og erstatning

Der er mulighed for at klage over en afgørelse fra Patienterstatningen. Klagen skal være indgivet til Patientskadeankenævnet inden 3 måneder fra Patienterstatningens afgørelse. 

Inden 6 måneder fra Patientskadeankenævnets afgørelse kan sagen indbringes for domstolene. 

Det er vigtigt at overholde fristerne. Der gives ikke dispensation. 

Har du brug for mere information om patientskader og erstatning, kan du læse mere om emnet nedenfor.

download e-bogen
Gratis e-bog med gode råd om erstatning

Tjek om du er blevet påført en patientskade

Hvis du har været udsat for en patientskade, kan du være berettiget til erstatning. Tjek din skade og få svar på, om den opfylder betingelserne for en erstatningssag. 

Tjek din skade
GRATIS VURDERING
AF DIN SAG
FÅ DEN ERSTATNING
DU HAR KRAV PÅ
FÅ ET PROFESSIONELT
TEAM I RYGGEN
 
 
  • Penta Advokater
 
  • Torvegade 16
 
  • 6600 Vejen
 
  • Telefon 7610 0088
   

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 14:43

Hvordan tænker du at jeg kan evt hjælpe dig ?

...
07.02 | 00:27

Har Odense Kommune ikke en borgerrådgiver jeg vil klage over socialrådgiver i Odense Kommune

...
14.02 | 11:08

Hej, jeg hedder "Tina Petersen" Jeg er fra Odense, Danmark. Jeg var gift i 9 år med Oliver, og vi havde begge to (2) sønner sammen. Oliver var min kæreste på gymnasiet, min drømmemand og jeg elskede ham mere end ord kan udtrykke. Pludselig begyndte min ma

...
18.03 | 14:58

Det vil til næste opdatering komme på. Tusind tak.
Inge Volder

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE